Σανταρόζα 1 Αθήνα
10564 Ελλάδα

 

Μετά από ενδελεχή έρευνα και επικοινωνία με εκπροσώπους αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες Ρομά στη χώρα μας, το πρώτο Παρατηρητήριο Συνηγορίας και Προάσπισης των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ρομά – ΡΟΜ, προχώρησε στην σύνταξη εξαμηνιαίας έκθεσης όπου παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα εμπόδια τα οποία καλούνται να υπερκεράσουν καθημερινά χιλιάδες συμπολίτες μας Ρομά.

Η έκθεση συντάχθηκε μετά από μια σειρά εργασιών όπως έρευνα πεδίου, συζητήσεις με τις κοινότητες, καταγγελίες που συνέλεξαν οι διαμεσολαβητές της πρωτοβουλίας ΡΟΜ και καταγραφές λοιπών φορέων και οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτής είναι αποθαρρυντικά.

Η έρευνα του ΡΟΜ παρουσιάζει ξεκάθαρα και αναλυτικά όλους τους κοινωνικούς τομείς που αποτελούν καθημερινή πρόκληση για τη διαβίωση των κοινοτήτων Ρομά και μάλιστα ενταγμένες σε ένα πλαίσιο μιας παγκόσμιας πανδημίας, γεγονός που εντείνει τόσο τα ίδια τα προβλήματα όσο και τη διαχείριση και επίλυσή τους.

«Η προστασία των κοινοτήτων Ρομά κατά το τρέχον έτος έχει βρει σημαντικά εμπόδια τα οποία δεν εντάσσονται στη σφαίρα της ιδεολογικής προσέγγισης (άρνηση εμβολίου κατά του Covid 19) αλλά της πρακτικής εφαρμογής. Τα προληπτικά μέτρα όπως το πλύσιμο των χεριών με ζεστό νερό, αποτελούν πρόκληση για το ένα μεγάλο μέρος των κοινοτήτων Ρομά που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς ύδρευση. Η συμμόρφωση με τις συστάσεις προσωπικής υγιεινής είναι επίσης αμφισβητήσιμη, καθώς μέλη των κοινοτήτων Ρομά δεν διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής στις κατοικίες τους. Την ίδια στιγμή οι περισσότερες κοινότητες Ρομά ζουν σε περιορισμένες, υπερπλήρεις γειτονιές Ρομά, κάτι που καθιστά σχεδόν αδύνατη τη φυσική απόσταση, βασικό στοιχείο προληπτικών μέτρων δημόσιας υγείας. Πέραν ωστόσο των υγειονομικών κινδύνων, υπάρχουν και οι μεσοπρόθεσμες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας οι οποίες ήδη πλήττουν αισθητά τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Για παράδειγμα, η εξ αποστάσεως εκμάθηση μέσω ψηφιακής εκπαίδευσης για τις περισσότερες οικογένειες Ρομά δεν ήταν προσβάσιμη καθώς δεν διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό πληροφορικής ή/και σύνδεση στο διαδίκτυο, ή μερικές φορές ακόμη και ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό θα μπορούσε να εμβαθύνει περαιτέρω τις ανισότητες στην εκπαίδευση. Την ίδια στιγμή κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 πολλοί Ρομά έχουν αποκοπεί από οποιαδήποτε πηγή εισοδήματος και οικονομική δραστηριότητα, γεγονός που προκαλεί περαιτέρω αύξηση της ανεργίας και επιπλέον φτωχοποίηση του πληθυσμού» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ερευνητές της έκθεσης.

Επιπλέον, παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες Ρομά στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας, δηλαδή την υγεία, την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη στέγαση, συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών που σχετίζονται με την κοινωνική προστασία, τις διακρίσεις, τον ρατσισμό και την άνιση πρόσβαση σε πληροφορίες.
Τέλος παρουσιάζονται εκτενώς, συγκριτικά στοιχεία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες στους αντίστοιχους τομείς καθώς οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες Ρομά, οι οποίες αποτελούν δυστυχώς ευπαθή πληθυσμιακή ομάδα τόσο λόγω καταγωγής όσο λόγω φύλου.
Η έκθεση αναμένεται να παρουσιαστεί στους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς όπου το Παρατηρητήριο θα ασκήσει τις απαραίτητες πιέσεις με σκοπό την άμεση επίλυση όλων των παραπάνω.

Δείτε αναλυτικά την έκθεση ΕΔΩ.

Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση cookies για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας περιήγησης